Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać

30 września odbyło się uroczyste otwarcie Gimnazjum Sportowego przy Zespole Szkł Samorządowych w Ełku.

Od nowego roku szkolnego 2015/ 2016, 52 uczni rozpoczęło naukę w dwh klasach pierwszych. Swoje zdolności mogą rozwijać w dwh klasach w dyscyplinach: piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Uczniowie Gimnazjum Sportowego mają zapewnione 10 godz. zajęć wychowania fizycznego tygodniowo, dwa obozy sportowe w roku, a także treningi piłkarskie na głnej płycie boiska MOSiR czy zajęcia na pływalni miejskiej.

W placce funkcjonuje już Szkoła Podstawowa Sportowa, a w planach jest także utworzenie Liceum Sportowego.

DK