Region. Pomysł na rozwój gspodarczy Polski półncno- wschodniej

Będzie wsparcie dla innowcyjnych pomysłów biznesowych

8 września 2015 roku w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym dyrektorzy techno-parków z Ełku, Elbląga, Olsztyna i Białegostoku podpisali porozumienie w sprawie utworzenia projektu pn. „Game of Talents”. Projekt ruszy najprawdopodobniej pod koniec października 2015 roku i będzie miał za zadanie stworzyć w Polsce północno-wschodniej program wsparcia dla innowacyjnych pomysłów biznesowych oraz pomóc w przekształceniu ich w realnie i efektywnie działające produkty biznesowe.

W ramach projektu „Game of Talents” działać będą ośrodki innowacji zapewniające wsparcie merytoryczne oraz logistyczne nowym start-up’om. Ośrodkami innowacji będą Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. W przyszłości do projektu mogą dołączyć również uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz instytucje badawcze. Wspólne działania mają pchnąć region Polski północno-wschodniej na nowe tory rozwoju gospodarczego poprzez rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjnych gałęzi gospodarki. Jednym z celów projektu jest również zatrzymanie niekorzystnego zjawiska, jakim jest odpływ młodych i wykształconych ludzi do większych ośrodków miejskich i stworzenie im warunków do realizacji swoich ambicji zawodowych na Warmii, Mazurach i Podlasiu.

W projekt zaangażują się również lokalne samorządy zainteresowane wsparciem projektu i utworzeniem przyjaznego środowiska dla start-up’owców. Urzeczywistnieniem tego zaangażowania jest porozumienie podpisane 10 września 2015 roku w Olsztynie przez Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wiolettę Śląską-Zyśk, Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza oraz prezydentów Olsztyna i Elbląga.

PNT Ełk/wm