Dzień Strażnika Miejskiego.

Jak co roku, w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), funkcjonariusze i pracownicy Straży Miejskiej w Bielsku-Białej obchodzili swoje święto.

Obecnie na terenie miasta służbę w trybie zmianowym pełni 23 Strażników Miejskich, wśród których pracują również trzy kobiety strażniczki. Komendantem Straży Miejskiej od szesnastu lat jest Krzysztof Skiba, który pełni służbę w szeregach SM nieprzerwanie od 1992 roku.

Dzień strażnika to między innymi okazja do awansowania i nagrodzenia wyróżniających się strażników oraz pracowników samorządowych. Z okazji święta Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył nagrody najbardziej zasłużonym Strażnikom Miejskim za bieżącą działalność prewencyjną, a także codzienną służbę na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Ełku. Nagrody z rąk Prezydenta otrzymało dziś ośmiu Strażników Miejskich, w tym Komendant Krzysztof Skiba. Prezydent przyznał również jeden awans na wyższy stopień starszego specjalisty Franciszkowi Nietupskiemu, któremu jednocześnie powierzył stanowisko zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Ełku.

DK